zopo_s01.jpgzopo_s02.jpgzopo_s03.jpgzopo_s04.jpgzopo_s05.jpgzopo_s06.jpgzopo_s07.jpgzopo_s08.jpgzopo_s09.jpgzopo_s10.jpgzopo_s11.jpgzopo_s12.jpgzopo_s13.jpgzopo_s14.jpgzopo_s15.jpgzopo_s16.jpg

Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu (w edycji 2012, 2014-2019)

Orkiestra Dęta ZSE w OpoluJest obecnie najstarszą i jedną z nielicznych tego typu orkiestr szkolnictwa średniego - technicznego w regionie. Jej pierwszym dyrygentem i organizatorem był Władysław Pollak, który w 1950 roku stworzył Orkiestrę Szkolną w Państwowej Szkole Przemysłowej. Debiut orkiestry odbył się 3 marca 1951 roku. Wówczas skład złożony był z muzyków grających na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz dętych. W kronikach Państwowej Szkoły Przemysłowej, Technikum Cementowego i Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w Opolu, których to szkół następcą jest Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu zachowało się wiele wpisów świadczących o aktywnej działalności zespołu i roli Władysława Pollaka, który propagował kulturę muzyczną w szkole i poza jej murami. Po odejściu Władysława Pollaka ze szkoły w 1965 roku zespół zawiesił działalność.

W latach 1972 - 1980 orkiestra ponownie zagościła w progach Szkoły. Zespół prowadził Jan Walasek.

W 1981 roku nauczyciel historii a z zamiłowania muzyk Stanisław Daszkiewicz ponownie reaktywował zespół. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać wiele instrumentów dętych oraz nuty dla orkiestry, która przede wszystkim wykonywała utwory marszowe i okolicznościowe uświetniając imprezy szkolne. Skład był stopniowo rozbudowywany, oparty na sekcji instrumentów dętych. Z czasem zespół zaczął prowadzić ożywioną działalność koncertową biorąc udział w wielu imprezach na terenie miasta oraz w regionie opolskim - m.in. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach, w Elektrowni "Opole", w Brzegu ... Uświetniała swoją grą imprezy sportowe, oświatowe w Opolu.

Od września 2000 roku orkiestrę prowadzi Przemysław Ślusarczyk - kompozytor, dyrygent, manager kultury. Nowy dyrygent zmienił radykalnie sposób pracy, promocji oraz wizerunek zespołu (projektując m.in. logo). Włączył nowe gatunki muzyczne do repertuaru: opracowania muzyki poważnej, standardy jazzowe oraz improwizację. Repertuar orkiestry obejmuje szerokie spektrum gatunków muzycznych od marszów, standardów jazzowych poprzez muzykę taneczną, pop, opracowania muzyki poważnej i improwizację. Obecne czasy stawiają nowe wyzwania - zespół musi się rozwijać i stale doskonalić swoje umiejętności, musi być konkurencyjny wobec innych. Orkiestra osiąga to poprzez regularną pracę oraz warsztatom muzycznym, których pomysłodawcą i realizatorem od początku jest dyrygent.

W wyniku zmian od września 2001 roku zespół przyjął obecną nazwę. W 1996 roku  zespół otrzymał II nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, w 2003 Nagrodę Specjalną w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych "Muzyka 2003", a w 2004 II nagrodę (I nie przyznano) na I Miejskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych "Synkopa 2004". W 2010 roku zespół otrzymał II nagrodę w XVIII Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej - Leśnica 2010 w Lichyni.

Zespół prowadzi aktywną działalność koncertową występując nie tylko na terenie miasta Opola ale także na koncertach w kraju. We wrześniu 2000 roku orkiestra uczestniczyła w obchodach 50 - lecia ZSE. W listopadzie 2000 roku dokonała pierwszego w jej historii nagrania muzyki teatralnej, skomponowanej przez obecnego opiekuna, do komedii A. Fredry Damy i Huzary, także w X finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2007 koncertował m.in. na pokładzie Daru Młodzieży i na koncercie galowym w Gdyni na zaproszenie Rektora Akademii Morskiej, w 2008 roku w Krakowie podczas koncertu z okazji 7. urodzin Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

W sezonie 2015/2016 orkiestra obchodziła 55-lecie działalności artystycznej.

strona zespołu: www.odzse.art.pl

oficjalny folder orkiestry: pobierz tutaj